Το Δέντρο του Ανθρώπου, οι θεμελιώδεις διαστάσεις της Βιοσύνθεσης

Του David Boadella

Αυτό το άρθρο είναι το κείμενο μιας ομιλίας που παρουσιάστηκε στο πρώτο Συνέδριο της Βιοσύνθεσης στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα στην Ισπανία το 1998. Αποτελεί μια προσπάθεια να αποδοθεί μεταφορικά η έννοια των πεδίων ζωής μέσα από την αντιπαραβολή τους με τα μέρη ενός δέντρου. Από τηv μια πλευρά τα πεδία ζωής είναι πεδία εμπειριών και έκφρασης στην καθημερινότητα, και από την άλλη είναι πιθανoί τρόποι θεραπευτικής αντιμετώπισης. Επίσης, αντιστοιχούν σωματικά στα επτά τμήματα που περιγράφει ο Βίλχελμ Ράιχ και στο ενεργειακό πεδίο με τα, γνωστά και ως τσάκρα, ενεργειακά κέντρα.

Download Article