Το άγγιγμα στη Σωματική Ψυχοθεραπεία: Η προσέγγιση της Βιοσύνθεσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/DATE
18/09/2021 - 19/09/2021

ΩΡΕΣ/TIME
10:00 πμ - 4:00 μμ


Το άγγιγμα στη Σωματική Ψυχοθεραπεία: Η προσέγγιση της Βιοσύνθεσης

18-19 Σεπτεμβρίου 2021
Ελληνικό Κέντρο Βιοσύνθεσης

Το άγγιγμα είναι το θεμελιώδες έδαφος της ανθρώπινης εμπειρίας. Κατα τη διάρκεια όλης μας της ζωής αποτελεί την ισχυρότερη ρυθμιστική δύναμη για το ανθρώπινο νευρικό σύστημα. Παρ’ όλα αυτά η κατανόηση μας για τη δύναμη του άγγιγματος παραμένει θεωρητικά και ερευνητικά ανελλιπης. Περισσότερη προσοχή έχει δοθεί στην πολύ πραγματική και βαθειά βλάβη του βίαιου και παραβιαστικού αγγιγματος παρά στη βαθειά δυναμική του αγγιγματος ως θεραπευτικού παράγοντα.
Σε αυτό το σεμινάριο θα συμπεριλάβουμε διδασκαλία σχετική με την έρευνα πάνω στο άγγιγμα και εξερεύνηση της χρήσης του αγγιγματος στη Σωματική Ψυχοθεραπεία και τη φυσική και ψυχική υγεία.
Θα δούμε ποια είδη αγγιγματος είναι χρήσιμα στη δουλειά μας και ποια κατεύθυνση θα ήταν χρήσιμο να ακολουθήσει η έρευνα μας.
Θα επικεντρωθούμε στις ακόλουθες ενότητες προς εξερεύνηση και συζήτηση:
– Σύγχρονη έρευνα πάνω στο άγγιγμα
– Αγγιμα και πρώιμη ανάπτυξη
– Η νευροεπιστήμης και το άγγιγμα
– Η στέρηση του αγγιγματος
– Λήψη και προσφορά του αγγιγματος
– Τα ατομικά όρια στο άγγιγμα
– Θέματα Μεταβίβασης και Αντιμεταβιβασης
– Η επίδραση του αγγιγματος στο θεραπευτή
– Είδη παρέμβασης μέσω του αγγιγματος

Παρουσιαστής

Mark Ludwig LCSW SEP κλινικός κοινωνικός λειτουργός, λέκτορας πανεπιστημίου και σωματικός ψυχοθεραπευτής σε ιδιωτική άσκηση. Ωλοκληρωσε την εκπαίδευση στη Βιοσύνθεση το 1989. Διετέλεσε Διευθυντής Προγράμματος στο JFKU και στο California Institute of Integral Studies Somatic Psychology Masters Programs. Ασκει κλινική και συμβουλευτική πρακτική στην πόλη Oakland CA. Έχει αποφοιτήσει απο
το Napa-Harvard Children’s Hospital Infant-Parent Mental Health Fellowship. Είναι πιστοποιημένος στο Somatic Experiencing και έχει σπουδάσει εκτεταμένα με τους Diana Fosha Ph.D., Allen Schore Ph.D., Stephen Porges Ph.D., Kathy Kain MA SEP, Bruce Perry MD Ph.D.
mludwig@gmail.com
www.somaticpsychologyassociates.com

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Αγγλικά με ταυτόχρονη μεταφραση.
Ημερομηνία: 18-19 Σεπτεμβρίου 10:00-16:00
Τόπος: Κεγχριες Κορινθίας
Κόστος : 200 Ε
Η παραμονή στο χώρο είναι εφικτή για το Σ/Κ.
Θέσεις περιορισμένες.

Εγγραφή και πληροφορίες:

Δηλώσεις συμμετοχής έως 31/8/2021 στο email biosynth2@gmail.com.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στο σεμινάριο θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για τον Covid-19 που θα ισχύουν τότε.

Δεν υπάρχει Χάρτης