Νευροψυχολογία και Βιοσύνθεση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/DATE
10/06/2017 - 11/06/2017

ΩΡΕΣ/TIME
10:00 πμ - 5:00 μμ

ΧΩΡΟΣ/LOCATION
Ελληνικό Κέντρο Βιοσύνθεσης


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Marina Evlampieva, κλινική ψυχολόγος, νευροψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και Junior Trainer Βιοσύνθεσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
10 & 11 Ιουνίου, 2017
Σάββατο και Κυριακή 10 π.μ. – 5 μ.μ.

Το συναίσθημα γεννιέται στη βάση αισθήσεων και κινήσεων. Στη συνέχεια, το συναίσθημα γίνεται εικόνα που διατηρείται στη μνήμη. Αυτή η εικόνα παίρνει το όνομά της με μία λέξη. Οι συγκεκριμένες εικόνες ορίζουν έννοιες τις οποίες επενδύουν με κάποιο νόημα. Αυτή είναι η βάση για να έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε και να μαθαίνουμε κάτι καινούριο.

Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, αποδοχή, στήριξη και θετικά συναισθήματα. Αυτές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη.

Εμείς ξέρουμε ότι κάθε τι ζωντανό, πάλλεται. Στη διαδικασία της σχολικής μόρφωσης, κατά την οποία εμφανίζονται πολλά «πρέπει», το παιδί μπορεί να χάσει αυτήν την ποιότητα, να αρχίσει να αμύνεται και να αντιστέκεται και, ακόμα χειρότερα, μπορεί να «παγώσει». Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αρνητική αυτοεικόνα, χαμηλή αυτοπεποίθηση, έλλειψη θέλησης να εγκαθιδρύσει και να στηρίξει δεσμούς και τελικά σε δυσπροσαρμοστικότητα.

Ως αποτέλεσμα, ο δεσμός με τον κόσμο, με τους ενήλικους και συνομήλικους διακόπτεται και το παιδί μπαίνει σε απομόνωση, να αντιμετωπίσει μόνο του τις δυσκολίες. Ο δεσμός μεταξύ των βασικών ρευμάτων ζωής (σωματικό, συναισθηματικό και νοητικό) διαταράσσεται. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις μόνο στην επιθυμία και δυνατότητα μόρφωσης αλλά και στην υγεία και την ποιότητα ζωής του παιδιού.

Για να αποκαταστήσουμε τον παλμό και να φτάσουμε στην ολιστικότητα, στη Βιοσύνθεση φτιάχνουμε γέφυρες ανάμεσα στα ρεύματα και τα πεδία της ζωής του παιδιού, μέσω της δημιουργίας οργανωτικού πεδίου: εξελικτικής ατμόσφαιρας, εγκαθίδρυσης επαφής και προσανατολισμού στις δυνατότητες (resources).

Για να ενεργοποιήσουμε την εξέλιξη των ανώτερων ψυχικών λειτουργιών, επιδρούμε στο επίπεδο των αισθήσεων και κινήσεων. Αυτό γίνεται στη βάση των γενικών τάσεων προσωπικής ανάπτυξης του κάθε παιδιού. Η εργασία αυτή γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη, αποσκοπεί στο να αναπτύξει το παιδί την αίσθηση και επίγνωση του σώματος, να διαμορφώσει τις βάσεις ρύθμισης της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων. Η δεύτερη φάση, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της αντίληψης, της φαντασίας, της προσοχής, της μνήμης, της σκέψης και της ομιλίας του παιδιού. Η τρίτη φάση αποσκοπεί στη διαμόρφωση της ικανότητας να ορίζει στόχους, να προγραμματίζει τις δραστηριότητές του, να οργανώνει και να ελέγχει τον εαυτό του και, τέλος, να μπορεί να χρησιμοποιεί όλα αυτά σε αλληλεπίδραση με ένα άλλο ή περισσότερα πρόσωπα. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί προχωρά από το στρώμα της άμυνας προς τις πηγές του αληθινού Εαυτού του, ελευθερώνοντας το δυναμικό του και μαθαίνοντας τις λειτουργίες της αυτορρύθμιση.

  1. The Working Brain: An Introduction To Neuropsychology Luria Alexander 1976
  2. Higher Cortical Functions in Man, 2nd Edition Luria Alexander 1980
  3. Cognitive Development: Its Cultural and Social Foundations by A. R. Luria (Author), Michael Cole (Editor), Martin Lopez-Morillas (Translator), Lynn Solotaroff (Translator)
  4. The Coordination and Regulation Of Movements Oxford: Pergamon Press. Bernstein Nikolai, 1967
  5. The tell-tale brain A neuroscientist’s quest for what makes us human V.S. Ramachandran, New York, 2011
  6. Mirror neurons and imitation as the driving force behind “the great leap forward” in human evolution. Ramachandran, V.S., 2000
  7. The feeling of what happens: Body and emotion in the making of Consciousness. Damasio, A. New York, 1999 8. Affect Regulation and the Origin of the Self: The Neurobiology of
  8. Emotional Development (Psychology Press & Routledge Classic Editions) Allan N. Shore, 1994

Η Μαρίνα Ευλαμπίεβα είναι κλινική ψυχολόγος, νευροψυχολόγος, με ειδίκευση στη σωματική ψυχοθεραπεία (μέλος της EABP), ιδιαίτερα στο πεδίο της νευρο – ψυχοσωματικής ανάπτυξης. Έχει Δίπλωμα Βιοσύνθεσης (Ρώσικο Πρόγραμμα) και είναι ψυχοθεραπεύτρια και Junior Trainer της Βιοσύνθεσης. Είναι επίσης πιστοποιημένη θεραπεύτρια Bodynamic.

Το εργαστήριο αφορά όχι μόνο θεραπευτές της Βιοσύνθεσης αλλά και άλλων σωματικών ψυχοθεραπευτικών μεθόδων κι ιδιαίτερα όλους όσους εργάζονται με ή φροντίζουν παιδιά, καθώς και γονείς που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν υγιή προσωπικότητα.

Ταυτόχρονα αποτελεί και το Α’ μέρος του μαθήματος Νευροφυσιολογίας – Ανατομίας για τους εκπαιδευόμενους της Βιοσύνθεσης.

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 150€

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο ΕΚΒ στο τηλ. 210 6836485 ή στο email info@biosynthesis.gr

Φόρτωση χάρτη...