Ατομική θεραπεία

Το Ελληνικό κέντρο Βιοσύνθεσης προσφέρει ατομικές συνεδρίες με σωματικούς θεραπευτές της Βιοσύνθεσης, απόφοιτους του ΕΚΒ που πληρούν όλα τα κριτήρια του Διεθνούς Ιδρύματος Βιοσύνθεσης (IFB).

Η επιλογή συγκεκριμένου θεραπευτή γίνεται, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, από πιστοποιημένους θεραπευτές εγγεγραμμένους στη λίστα του ΕΚΒ και με καθοδήγηση από τους εκπροσώπους του ΕΚΒ.

Παράλληλα λειτουργεί πρόγραμμα εθελοντικών συνεδριών με τελειόφοιτους εκπαιδευόμενους του ΕΚΒ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ατομικών συνεδριών με συμβολικό αντίτιμο.