Ομαδική θεραπεία

Στο πλαίσιο της ομαδικής ψυχοθεραπείας διοργανώνονται τακτικά στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Βιοσύνθεσης, αλλά και εκτός Αθηνών, θεραπευτικά σεμινάρια με Έλληνες και ξένους εισηγητές για τα οποία υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΚΒ, στην σελίδα Facebook του ΕΚΒ και με αποστολή newsletter.

Το Ελληνικό κέντρο Βιοσύνθεσης προσφέρει επίσης τη δυνατότητα για ομαδική ψυχοθεραπεία σε εβδομαδιαία βάση στο χώρο του και διοργανώνει τους καλοκαιρινούς μήνες θεραπευτικά retreats στις Κεχριές Κορίνθου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ΕΚΒ, στο τηλέφωνο 210 6836485 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@biosynthesis.gr