Θεραπεία

Βιο σημαίνει ζωή   Σύνθεση σημαίνει ολοκλήρωση

Η Βιοσύνθεση είναι ένα ολιστικό μοντέλο σωματικής ψυχοθεραπείας που οδηγεί στην σωματική, ψυχική και νοητική ολοκλήρωση.

Αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως βιο-ψυχο-σωματο-πνευματική οντότητα που ζει και αναπτύσσεται εν κοινωνία. Ως ψυχοθεραπευτική προσέγγιση απευθύνεται στο σώμα, στο νου και στην πνευματικότητα του κάθε ανθρώπου ως ολότητα, τη διάσπασή της οποίας αποσκοπεί να άρει ενδυναμώνοντας την σύνδεση ανάμεσα στις τρεις βασικές όψεις της ανθρώπινης ύπαρξης: την σωματική υπόσταση, την ψυχολογική εμπειρία και την πνευματική ουσία. Ως θεραπευτικά εργαλεία χρησιμοποιεί τεχνικές κίνησης, αναπνοής και συναισθηματικής φόρτισης και εκφόρτισης με κύριο άξονα τη θεραπευτική σχέση.

ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε επαγγελματίες που θέλουν να γνωρίσουν την ψυχοσωματική προσέγγιση στο τραύμα και ταυτόχρονα λειτουργούν και ως εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βιοσύνθεσης. Eπίσης απευθύνονται σε όποιον θέλει να δουλέψει εστιασμένα και εντατικά σε θέματα που τον απασχολούν και σχετίζονται με τραυματικές εμπειρίες.

Περισσότερες πληροφορίες

BΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Tόσο στο χώρο του ΕΚΒ στο Χαλάνδρι όσο και εκτός Αθηνών, διοργανώνονται βιωματικά σεμινάρια με Έλληνες και ξένους εισηγητές για τα οποία υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΚΒ, στην σελίδα Facebook του ΕΚΒ και με αποστολή newsletter.

Περισσότερες πληροφορίες

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το Ελληνικό κέντρο Βιοσύνθεσης προσφέρει ατομικές συνεδρίες με σωματικούς θεραπευτές της Βιοσύνθεσης, απόφοιτους του ΕΚΒ που πληρούν όλα τα κριτήρια του Διεθνούς Ιδρύματος Βιοσύνθεσης (IFB).

Η επιλογή συγκεκριμένου θεραπευτή γίνεται, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, από πιστοποιημένους θεραπευτές εγγεγραμμένους στη λίστα του ΕΚΒ και με καθοδήγηση από τους εκπροσώπους του ΕΚΒ.

Παράλληλα λειτουργεί πρόγραμμα εθελοντικών συνεδριών με τελειόφοιτους εκπαιδευόμενους του ΕΚΒ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ατομικών συνεδριών με συμβολικό αντίτιμο.

Περισσότερες πληροφορίες

ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο πλαίσιο της ομαδικής ψυχοθεραπείας διοργανώνονται τακτικά στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Βιοσύνθεσης, αλλά και εκτός Αθηνών, θεραπευτικά σεμινάρια με Έλληνες και ξένους εισηγητές για τα οποία υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΚΒ, στην σελίδα Facebook του ΕΚΒ και με αποστολή newsletter.

Το Ελληνικό κέντρο Βιοσύνθεσης προσφέρει επίσης τη δυνατότητα για ομαδική ψυχοθεραπεία σε εβδομαδιαία βάση στο χώρο του και διοργανώνει τους καλοκαιρινούς μήνες θεραπευτικά retreats στις Κεχριές Κορίνθου.

Περισσότερες πληροφορίες

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

+30 210 683 6485