Εξερευνώντας τη Σεξουαλικότητα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/DATE
25/03/2017 - 26/03/2017

ΩΡΕΣ/TIME
4:00 pm - 3:00 pm

ΧΩΡΟΣ/LOCATION
φ space


ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Λίλη Αναγνωστοπούλου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και υπεύθυνη του κέντρου της Βιοσύνθεσης στην Ελλλάδα.

Η Βιοσύνθεση αναγνωρίζει την μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου και την πληθώρα των επιδράσεων στη διαμόρφωσή του. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως πολυδιάστατος και τα διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας και έκφρασης νοούνται ως αλληλοεπηρεαζόμενα πεδία της ανθρώπινης ύπαρξης ή αλλιώς πεδία ζωής.

Τα πεδία ζωής είναι μια έννοια κλειδί για την Βιοσύνθεση που μας βοηθά να επεξηγήσουμε και να εκφράσουμε τις στρατηγικές που χρησιμοποιούμε στις θεραπευτικές συνεδρίες. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η προσωπικότητα του ατόμου αναπτύσσεται μέσα από την αλληλεπίδραση και την ολοκλήρωση επτά θεμελιωδών πεδίων ζωής. To κάθε ένα σχετίζεται και με μια διαφορετική πτυχή της ζωής κι έχει διαφορετικές εκδηλώσεις. Κάθε πεδίο μπορεί να εκδηλωθεί στη δομή της προσωπικότητας του ατόμου με δύο βασικούς τρόπους: ως κλειστό ή ως ανοικτό σύστημα. Τα κλειστά συστήματα ευθύνονται για χαρακτηρολογικά προβλήματα, σωματικά μπλοκαρίσματα και πνευματικές παρωπίδες. Τα ανοιχτά συστήματα αντανακλούν ψυχική επαφή, ενεργειακή ζωντάνια και σύνδεση με τις ποιότητες του πυρήνα, την αλληλεγγύη , την συμπόνοια και την αίσθηση της ολότητας του σύμπαντος.

Στο εργαστήριο αυτό θα εστιάσουμε στην έννοια της σεξουαλικότητας. Μετά τη συναισθηματική γείωση του σώματος θα εργαστούμε στο κέντρο των συναισθημάτων (χάρα – ιερό) και τον τρόπο που συνδέουμε τη σεξουαλικότητα με τα σπλάχνα μας. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται το κέντρο βάρους του σώματος. Είναι το σημείο που η τροφή όχι μόνο μας δίνει ζωή σε φυσικό επίπεδο αλλά επεξεργαζόμαστε και χωνεύουμε τα συναισθήματά μας, ο συναισθηματικός εγκέφαλός μας. Το κοιλιακό νεύρο συνδέει το έντερο με τα γεννητικά όργανα και σχετίζεται άμεσα με τα συναισθήματα της ευχαρίστησης και δυσαρέσκειας και κατά συνέπεια με το πόσο ανοικτοί ή κλειστοί άνθρωποι είμαστε. Θα εξερευνήσουμε την ικανότητα συναισθηματικής φόρτισης και εκφόρτισης, θα καταλάβουμε πόσο καλά νοιώθουμε στα σπλάχνα μας, πως σχετιζόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε συναισθηματικά ισορροπημένοι και ασφαλείς.

Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν και ατομικά και σε δυάδες με την επίβλεψη των θεραπευτών της Βιοσύνθεσης.

Loading Map....