ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ: Η πνευματικότητα ως γείωση στον κόσμο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/DATE
05/05/2018 - 06/05/2018

ΩΡΕΣ/TIME
4:00 pm - 9:00 pm

ΧΩΡΟΣ/LOCATION
φ space


Το κέντρο Κεφαλής ή Στέμμα είναι η πύλη μας για τον γήινο κόσμο και αυτή προς τον Κόσμο και τον θάνατο. Η πνευματικότητα, η επίγνωση, η συνειδητότητα και ο τρόπος που βιώνουμε την φυσική μας ύπαρξη εκφράζονται και ρυθμίζονται από αυτό το κέντρο.
Οι ανισορροπίες μεταξύ κεφαλής και βάσης μας οδηγούν σε ακραίο υλισμό ή υπέρμετρη πνευματικότητα, που και στις δύο περιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα την απομόνωση και προβληματικές σχέσεις.
Πώς μπορούμε να βρούμε την αρμονία μεταξύ πνεύματος και ύλης , του επάνω με το κάτω; Με ποιο τρόπο η ουσία μας μπορεί να εκδηλωθεί και υλοποιηθεί;
Στο εργαστήρι αυτό θα γνωρίσουμε και θα ασκηθούμε βιωματικά σε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τις βαθύτερες ποιότητές μας και πως μπορούμε να τις ενεργοποιήσουμε και να τις εκφράσουμε στην καθημέρινότητά μας.
Εισηγήτρια εργαστηρίου: κ. Λίλη Αναγνωστοπούλου, Ph.D., ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Βιοσύνθεσης.
Ώρες εργαστηρίου: Σάββατο 5 Μαίου, 16:00-21:00 &
Κυριακή 6 Μαίου, 10:00-15:00.
Χώρος εργαστηρίου: φ space, Κριάρη 40, 5ος όροφος.
Κόστος συμμετοχής: 80 ευρώ με προκαταβολή 30 ευρώ μέχρι 27 Απριλίου. Χωρίς προκαταβολή 90 ευρώ.
Δηλώσεις συμμετοχής: Ευδοκία Κατσιάνα, τηλ. 6949272472.

Loading Map....