Βασικές Ενότητες 01/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/DATE
03/03/2017 - 05/03/2017

ΩΡΕΣ/TIME
All Day

ΧΩΡΟΣ/LOCATION
Ελληνικό Κέντρο Βιοσύνθεσης


Θεωρία και Μεθοδολογία (500 ώρες)

  • Δυναμική των χαρακτηροδομών και ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας
  •  Σχέσεις αντικειμένου (object relations) και η δυναμική της μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης
  • Θεωρία της δημιουργίας νευρώσεων, οριακή παθολογία, και αιτιολογία της ψύχωσης
  • Ψυχοσωματικά μοντέλα συμπεριφορών και λειτουργική μορφολογία
  • Ψυχοθεραπευτικές τεχνικές και στρατηγικές παρέμβασης
  • Βιολογική και κοινωνιολογική κατανόηση της ενσωμάτωσης
  • Κλινική χρήση της γλώσσας, φαντασία και σωματική συνήχηση
  • Αρχές της αυτόνομης ισορροπίας και ψυχονευροφυτική υγεία
  • Θεωρία και πρακτική της διάγνωσης μέσα από την κίνηση, κινητικό μασάζ και αποκατάσταση των αναπνευστικών συμπτωμάτων λόγω στρες
  • Βασική θεωρία με σωματική κατεύθυνση για την ερμηνεία των ονείρων
Loading Map....