Μαρίνα Χαϊδούτη

H Μαρίνα Χαϊδούτη είναι Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια με τη μέθοδο της Βιοσύνθεσης. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευση της στο Ελληνικό Κέντρο Βιοσύνθεσης, έχοντας παρακολουθήσει παράλληλα ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και σεμινάρια τραύματος του Διεθνούς Κέντρου της Βιοσύνθεσης (International Institute of Biosynthesis) στην Ελβετία. Συνεργάζεται με το ΕΚΒ ως Junior Trainer και ως Επόπτρια.

Έχει επίσης ολοκληρώσει την εκπαίδευση στην μέθοδο του E.M.D.R. στο Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας Αθηνών.