ΤΕΤΡΑΔΙA

ΤΕΥΧΟΣ 1ο

Babette Rothschild - Η φυσιολογία της ενσυναίσθησης: Διαπραγματευόμενοι το δίκοπο σπαθί μας
Από το περιοδικό Energy and Character vol.34, September 2005

ΤΕΥΧΟΣ 2ο

Συνέντευξη του Ντέιβιντ Μποαντέλλα: Φεβρουάριος 2005 στο περιοδικό "the USA body psychotherapy journal" Vol. 5 No.1 2006

ΤΕΥΧΟΣ 3ο

ΠΕΔΙΑ ΖΩΗΣ