«Γιατί να λέμε βίαια τα νερά του ποταμού
κι όχι τις όχθες που τα περιορίζουν...»
~ Μπέρτολντ Μπρέχτ

Η Βιοσύνθεση δεν είναι απλά μια άλλη μορφή σωματικής ψυχοθεραπείας ούτε μία ακόμη ολιστική προσέγγιση. Είναι ένας άλλος τρόπος να έρθουμε σε επαφή με την παραμελημένη αλήθεια του εαυτού μας.

Η Βιοσύνθεση μας παρέχει ένα ασφαλές ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να συνομιλήσουμε με το σώμα μας επιτρέποντας του καταρχήν να μιλήσει, ακούγοντας και κατανοώντας τη γλώσσα του και δίνοντας του με τη σειρά μας καινούργιες πληροφορίες που μπορούν στο σήμερα να λειτουργήσουν θεραπευτικά για πολιά τραύματα. Η διαδικασία αυτή δεν περιορίζεται στο σώμα αλλά συνδέεται κάθε φορά με τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας εδραιώνοντας μέσα μας μικρούς πυρήνες αυτογνωσίας. Έτσι αποκτάμε μια ευρύτερη οπτική πάνω στα προβλήματα που μας απασχολούν ενώ παράλληλα χτίζουμε μια πιο αυθεντική σχέση με τον εαυτό μας και τον κόσμο.

Εκτός από το ασφαλές αυτό πλαίσιο η Βιοσύνθεση μας παρέχει την ελευθερία που χρειαζόμαστε προκειμένου να εξερευνήσουμε καινούργιους τρόπους ύπαρξης και να προχωρήσουμε στην όποια αλλαγή ακολουθώντας τους ρυθμούς και τις ανάγκες του σώματός μας και όχι του θεραπευτή.

Βασική της αρχή είναι αυτό που πολλοί σήμερα μοιάζει να αγνοούν: ο σεβασμός στις διαδικασίες της ζωής, στις κινητήριες δυνάμεις της ανθρώπινης φύσης, με τις οποίες μπορούμε να συνδιαλαγούμε αντί να προσπαθούμε – μάταια και με πόσο κόστος! να τις υποτάξουμε.

Με δύο λόγια η θεραπεία με τη Βιοσύνθεση μας βοηθά να θυμηθούμε πως το να είμαστε απλά ανθρώπινα πλάσματα δεν είναι τόσο κακό – ίσως ούτε και τόσο δύσκολο...

~ Έλενα Κυριακού

Η Μέθοδος της Βιοσύνθεσης

Η Βιοσύνθεση είναι μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τον David Boadella τα τελευταία 40 χρόνια και στηρίζεται:

  1. στην δουλειά του Wilhelm Reich για την ενέργεια και την σωματική θωράκιση των νευρώσεων.
  2. στην εμβρυολογία για τη σημασία των συνθηκών κάτω από τις οποίες σχηματίζεται ο πρωταρχικός ιστός από τον οποίο εξελίσσεται ο ανθρώπινος οργανισμός και στις ανακαλύψεις των Francis Mott και Frank Lake σχετικά με τις προ και περιγεννητικές διαδικασίες.
  3. στην ψυχανάλυση και κυρίως στην θεωρία object-relations για τον σημαντικό ρόλο της σχέσης μητέρας - παιδιού και στην σωματική τους αντιστοιχία όπως περιγράφεται από τον Stanley Kelleman. Οι σύγχρονες έρευνες της σχεσιακής νευροεπιστήμης επανεισήγαγαν την σημασία του σώματος στη συναισθηματική ζωή και στη συνέχεια στην ψυχαναλυτική πρακτική (Allan Shore).
  4. στην Βιοπνευματικότητα που αποκαθιστά τον πρωταρχικό ρόλο της ψυχής ως νοηματοδοτικού παράγοντα στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Η πνευματική βάση της Βιοσύνθεσης στηρίζεται στις ανακαλύψεις και την δουλειά του Robert Moore σχετικά με την σύνδεση της ψυχής και του σώματος κι ειδικότερα στη δουλειά του με τις ουσιαστικές ποιότητες του πυρήνα και την έρευνά του σχετικά με την ανατομία και την κυκλοφορία της λεπτοφυούς ενέργειας. Οι ανακαλύψεις του κβαντικού φυσικού David Bohm σχετικά με την σημασία της συνειδητότητας, καθώς και του βιολόγου Rupert Sheldrake σχετικά με τα μορφογενετικά πεδία, αποτελούν το επιστημονικό πλαίσιο της Βιοπνευματικότητας.

Η Βιοσύνθεση αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον άνθρωπο να βρει έναν καινούριο τρόπο ύπαρξης και ζωής. Ο τρόπος που ζούμε σήμερα δεν ταυτίζεται με τις βαθύτερες ανάγκες μας. Η πραγματικότητα του σώματός μας είναι ευρύτερη από την βιολογική μας ύπαρξη. Είναι συναισθηματική και βιολογική πραγματικότητα συγχρόνως. Είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας, η πηγή των ψυχολογικών και πνευματικών διεργασιών μας. Μέσα από το πρόγραμμα της Βιοσύνθεσης ανακαλύπτει κανείς αυτήν την πραγματικότητα και μαθαίνει πώς να ζει συνδεδεμένος με το βαθύτερο εαυτό του, τους άλλους και τον κόσμο.

 

Αναγνώριση Τίτλου Σπουδών

Η Βιοσύνθεση είναι αναγνωρισμένη ως κύρια μέθοδος ψυχοθεραπείας από την EAP (European Association for Psychotherapy) και οι απόφοιτοι του Ελληνικού Κέντρου Βιοσύνθεσης αποκτούν άμεσα το European Certificate for Psychotherapy (ECP) και το World Certificate for Psychotherapy (WCPC).

To Diploma Biosynthesis - Body Psychotherapy είναι αναγνωρισμένο από τους παρακάτω φορείς:

EAP (European Association for Psychotherapy)
EABP (European Association for Body Psychotherapy)
EAC (European Association for Counselling)
ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας)
ΠΕΣΩΨ (Πανελλήνια Ένωση Σωματικής Ψυχοθεραπείας)
ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής)