Κώδικας Δεοντολογίας

Έχουμε επιλέξει να καθορίσουμε τη δεοντολογία σε σχέση με:

 • την ατομική θεραπεία
 • την ομαδική θεραπεία
 • την εκπαίδευση
 • την εποπτεία
 • την έρευνα
 • τις επαγγελματικές σχέσεις
 • τις δημόσιες ανακοινώσεις

Για κάθε κατηγορία ο κώδικας διευθετεί θέματα:

 • Συμβολαίου
 • Εχεμύθειας
 • Παρουσίας
 • Αξιολόγησης
 • Ειλικρίνειας
 • Σεβασμού
 • Δύναμης
 • Σεξουαλικότητας
 • Συμβατότητας των σχέσεων
 • Επαναξιολόγησης

Ο κώδικας δεοντολογίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοσύνθεσης είναι κοινός με τον κώδικα δεοντολογίας του IFB. Συμπληρωματικά μελετήθηκαν από την Ελληνική Επιτροπή Δεοντολογίας και οι ακόλουθοι κώδικες:

 • Κώδικας δεοντολογίας του Ευρωπαϊκού Σωματείου Σωματικής Ψυχοθεραπείας (European Association for Body Psychotherapy - EABP)
 • Κώδικας δεοντολογίας Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)
 • Κώδικας δεοντολογίας του Ευρωπαϊκού Σωματείου Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy - EAP)
 • Κώδικας δεοντολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Greek Counseling Association)
 • Κώδικας δεοντολογίας του Ινστιτούτου Ομαδικής Ανάλυσης (Institute of Group Analysis)

Θα βρείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοσύνθεσης στο παρακάτω αρχείο:

Κώδικας Δεοντολογίας