Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, ο θεραπευτής ωφείλει να συνεχίσει την εκπαίδευση και την εποπτεία. Το ΕΚΒ προσφέρει ομαδική εποπτεία μία φορά το χρόνο και η φοίτηση για τους θεραπευτές της Βιοσύνθεσης είναι υποχρεωτική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ & ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης, εξέλιξης και ανταλλαγής εμπειριών το ΕΚΒ προσφέρει στους θεραπευτές του πρόσθετα εκπαιδευτικά και βιωματικά σεμινάρια με Έλληνες και ξένους εισηγητές. Τα σεμινάρια αυτά είναι  ανοιχτά και σε θεραπευτές άλλων σχολών και η παρακολούθησή τους είναι προαιρετική.

ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ & ΠΑΙΔΙΑ

Το ΕΚΒ διοργανώνει νέο εκπαιδευτικό κύκλο ειδίκευσης στη σωματική ψυχοθεραπεία για παιδιά.

Η εφαργογή της μεθόδου της Βιοσύνθεσης στα παιδιά συμβάλλει αποτελεσματικά, μέσω της αύξησης της σωματικής επίγνωσης, στην αυτορρύθμιση του νευρικού τους συστήματος και στην διόρθωση δυσλειτουργικών προτύπων σχέσεων και συμπεριφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες