Εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βιοσύνθεσης είναι ένα πλήρες πρόγραμμα σωματικής ψυχοθεραπείας. Αποτελείται από έναν τετραετή κύκλο βασικών σπουδών και ένα χρόνο ανώτερης εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει 6 τριήμερα σεμινάρια (Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο, Κυριακή) το χρόνο. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται κάθε ενάμιση μήνα. Η παρακολούθηση του προγράμματος συμπληρώνεται από προσωπική θεραπεία και εποπτεία. Το δίπλωμα ψυχοθεραπευτή χορηγείται από το ΕΚΒ σε συνεργασία με το Διεθνές Ίδρυμα της Βιοσύνθεσης (IFB, Ιnternational Foundation for Biosynthesis). Το δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο από την EAP (European Association for Psychotherapy) και οι απόφοιτοι λαμβάβουν άμεσα το ECP (European Certificate for Psychotherapy). To δίπλωμα ψυχοθεραπευτή της Βιοσύνθεσης θεωρείται εφάμιλλο του τίτλου Master in Psychotherapy στην Ευρώπη, ανάλογα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας (π.χ στη Μεγάλη Βρετανία).

Προυποθέσεις εγγραφής

Δεκτοί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνονται σπουδαστές και απόφοιτοι ανθρωπιστικών επιστημών και επιστημών υγείας, καθώς και επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται στον ψυχοκοινωνικό τομέα (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές κ.α). Δεκτά μπορούν να γίνουν και άτομα που απλώς ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία για προσωπική τους ανάπτυξη ή ως επιπλέον εφόδιο στην άσκηση του επαγγέλματός τους.

Προϋπόθεση για την εγγραφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η παρακολούθηση τριών τουλάχιστον διήμερων εισαγωγικών σεμιναρίων και μια ατομική συνέντευξη.

Θεωρητικά μαθήματα και εποπτεία

Για την απόκτηση του Διπλώματος Ψυχοθεραπευτή είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων και η εποπτεία. Από τα θεωρητικά μαθήματα εξαιρούνται οι πτυχιούχοι Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής.

Τα μαθήματα είναι διάρκειας 30 ωρών το καθένα και η ύλη είναι ανάλογη με των αντιστοίχων πανεπιστημιακών τμημάτων.

Θεωρητικά μαθήματα:

Εποπτεία

Η θεωρητική υποστήριξη της εποπτείας γίνεται μέσα από το βιβλίο «Ψυχοαναλυτική διάγνωση» της Nancy MacWilliams, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

Η εποπτεία περιστατικών γίνεται με βάση:

  1. Το μοντέλο της Βιοσύνθεσης - Πεδία ζωής
  2. Τη μέθοδο του ενυδρείου, σύμφωνα με την οποία η ομάδα εποπτείας χωρίζεται σε δύο υπο-ομάδες, εκ των οποίων η μία εποπτεύει την άλλη.
  3.  Την ανάθεση ρόλων θεραπευτή - θεραπευόμενου από τα άτομα της ομάδας εποπτείας προκειμένου να φωτίσουν πλευρές της μεταβιβαστικής και αντιμεταβιβαστικής σχέσης.

Η εποπτεία εκτός από την ενασχόληση με τα περιστατικά περιλαμβάνει ασκήσεις για το χτίσιμο της ταυτότητας του κάθε θεραπευτή.

Η εποπτεία προσφέρεται σε ατομική βάση από τους επόπτες -θεραπευτές της Βιοσύνθεσης και σε ομαδική βάση από το ΕΚΒ με την
Δρ. Λίλη Αναγωνστοπούλου

Βασική Εκπαίδευση στην Βιοσύνθεση

Περισσότερες πληροφορίες

Ανώτερη Εκπαίδευση στην Βιοσύνθεση

Περισσότερες πληροφορίες

Πτυχίο (Diploma Biosynthesis - Body Psychotherapy)

Η Βιοσύνθεση είναι αναγνωρισμένη ως κύρια μέθοδος ψυχοθεραπείας από την EAP (European Association for Psychotherapy) και οι απόφοιτοι του Ελληνικού Κέντρου Βιοσύνθεσης αποκτούν άμεσα το European Certificate for Psychotherapy (ECP) και το World Certificate for Psychotherapy (WCPC).

To πτυχίο είναι επίσης αναγνωρισμένο από τους παρακάτω φορείς:
EABP (European Association for Body Psychotherapy)
EAC (European Association for Counselling)
ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας)
ΠΕΣΩΨ (Πανελλήνια Ένωση Σωματικής Ψυχοθεραπείας)
ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής)

International Foundation Biosynthesis