ΤΕΤΡΑΔΙΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3ο

ΤΕΤΡΑΔΙΑ_03_400px
ΠΕΔΙΑ ΖΩΗΣ

Περιλαμβάνει το άρθρο: Το Δέντρο του Ανθρώπου, Οι θεμελιώδεις διαστάσεις της Βιοσύνθεσης, David Boadella, D. Sc.hon, M Ed., B.A.,“Energy & Character”,Volume 29, Number 1, June 1998  &  την παρουσίαση του βιωματικού εργαστηρίου των σπουδαστών του ΕΚΒ "Η Διαδικασία του Ενσώματου Εαυτού με τη μέθοδο της Βιοσύνθεσης"