Το Σώμα στον Κόσμο και ο Εαυτός στο Σώμα

Το_Σώμα_στον_Κόσμο

Ianos

Πολιτεία

Πύρινος Κόσμος

Επιλογές
Α. Παπανδρέου 95 & Πλάτωνος, Δικαστήρια, 731 32 Χανιά
Τηλ. +30 2821052640

Επιμέλεια Λίλη Αναγνωστοπούλου

Το Σώμα στον Κόσμο και ο Εαυτός στο Σώμα είναι μια επετειακή έκδοση για τα 20 χρόνια του Ελληνικού κέντρου Βιοσύνθεσης. Προσφέρει ένα ταξίδι από τις απαρχές της σωματικής ψυχοθεραπείας έως τις εφαρμογές της σε θέματα του σύγχρονου ανθρώπου. Προέκυψε από τη συλλογική προσπάθεια όσων θεραπευτών της Βιοσύνθεσης θέλησαν να συνεισφέρουν με άρθρα και κλινικές εφαρμογές, με σκοπό να παρουσιαστεί ένα τμήμα της δουλειάς του Ελληνικού Κέντρου Βιοσύνθεσης στο ευρύτερο κοινό και τον ευρύτερο θεραπευτικό χώρο.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες όπου παρουσιάζονται τόσο θεωρητικές έννοιες της Βιοσύνθεσης όσο και πρακτικές εφαρμογές της. Εξετάζονται θέματα όπως η γείωση κι η σχέση μας ως φυσικό σώμα με τη βαρύτητα και οι ψυχολογικές της προεκτάσεις στην αίσθηση του εαυτού. Αναλύεται η σχέση της Βιοσύνθεσης με παλαιότερες και νεότερες ψυχαναλυτικές έννοιες που βρίσκονται στον πυρήνα της θεωρητικής της προσέγγισης και παρουσιάζονται παλαιότερα άρθρα προ και περιγεννητικής ψυχολογίας. Περιγράφεται το εμβρυολογικό μοντέλο που αποτελεί τη βάση της Βιοσύνθεσης κι εξετάζονται οι έννοιες του δεσμού και της συνύπαρξης από σωματική άποψη. Αναφέρεται στο ρόλο του ψυχοθεραπευτή και στην καταλυτική επιρροή του στην εξέλιξη της θεραπευτικής διαδικασίας. Αναλύεται η εφαρμογή της Βιοσύνθεσης στην αντιμετώπιση του τραύματος και διερευνώνται οι βασικές έννοιες του τραύματος στην κοινωνία του σήμερα. Τέλος, διερευνώνται θέματα που σχετίζονται και με άλλους επιστημονικούς χώρους, όπως η αρχιτεκτονική, ο κινηματογράφος κι η διαφήμιση αναφορικά με προβλήματα όπως οι διατροφικές διαταραχές, η υπογονιμότητα κ.α. από την πλευρά της Βιοσύνθεσης.

"Το Σώμα στον Κόσμο και ο Εαυτός στο Σώμα" αποτελεί έναν οδηγό στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση της Βιοσύνθεσης. Παρουσιάζει τον άνθρωπο με τα μάτια της Βιοσύνθεσης ως ολοκληρωμένη οντότητα σώματος, συναισθήματος, νόησης και πνεύματος και καταγράφει, μέσα από συγκεκριμένα περιστατικά και συνεδρίες, τις διαδικασίες εκείνες που θα τον οδηγήσουν σε ένα καινούργιο τρόπο ύπαρξης και ζωής που να ταυτίζεται με τις βαθύτερες ανάγκες του.

ΠΡΟΤΙΝΟΥΜΕ