Εισαγωγικό σεμινάριο: Σύστημα ψυχοκινητικής διόρθωσης ΨΥΚΟΡ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/DATE
20/03/2020 - 22/03/2020

ΩΡΕΣ/TIME
6:00 μμ - 4:00 μμ

ΧΩΡΟΣ/LOCATION
Ελληνικό Κέντρο Βιοσύνθεσης


Ποιο είναι το σύστημα ΨΥΚΟΡ
Ένα από τα αποτελέσματα πολυετής εμπειρίας και έρευνας μεταξύ των μεθόδων που εφαρμόζονται για την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται στο σύγχρονο πληθυσμό των παιδιών έγινε η αφορμή για την δημιουργία του συστήματος ψυχοκινητικής διόρθωσης ΨΥΚΟΡ. Βασίζεται πάνω σε νευροψυχολογικές και με σωματική κατεύθυνση μεθόδους για την διάγνωση και διόρθωση της ψυχολογικής ανάπτυξης κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας.
Το εγχείρημα άρχισε να πραγματοποιείται το 1995.
Το ΨΥΚΟΡ είχε γίνει αντικείμενο επεξεργασίας από μια ομάδα ειδικών νευροψυχολόγων, ψυχολόγων και νευρολόγων.
Στο αρχικό του στάδιο το σύστημα ψυχοκινητικής διόρθωσης παρουσιαζόταν ως μια μέθοδος που προωθούσε την νευρολογική επανόρθωση και τη προσαρμοστικότητα στην εργασία με παιδιά με ποικίλα προβλήματα και ειδικά θέματα ανάπτυξης. Το σχέδιο αποπερατώθηκε αργότερα και μετασχηματίστηκε ολοκληρωτικά από εμένα την ιδια, Ελένα Σαφράνοβα και την συνάδελφό μου Ελένα Βοράμποβα. Στον παρόντα χρόνο το σύστημα ΨΥΚΟΡ παρουσιάζεται ως σύνθεση των νευροψυχολογικών και σωματικά προσανατολισμένων προσεγγίσεων και κατέχει μια σοβαρή μεθοδολογική βάση.
Το σκεπτικό μέσα στο πλαίσιο του οποίου έγινε η επεξεργασία του διορθωτικού συστήματος απορρέει από το γεγονός ότι η σύμπραξη της επίδρασης σε συναισθηματικό επίπεδο ( που δημιουργείται από την διόρθωση της κίνησης βάσει της αισθητήριας πληροφορίας έτσι όπως προσλαμβάνεται από τον θεραπευτή) και της κοινής νομοτελειακής ατομικής ανάπτυξης αιτιολογεί την ενεργοποίηση της εξέλιξης όλων των ψυχικών λειτουργιών του παιδιού. Δημιουργείται η βάση για μια ολοκληρωμένη συμμετοχή και κατοχή της ικανότητας ανάγνωσης, της γραφής ,των μαθηματικών γνώσεων και επίσης κάποιων διαδικασιών όπως η μνήμη, η αυτορρύθμιση, η διαχείριση συναισθημάτων και η ικανότητα αντίληψης.
Όταν αρχίζει η δουλειά διαδικασίας η σπουδαιότητα δίδεται κυρίως στις σωματικά προσανατολισμένες μεθόδους της ψυχοδιόρθωσης, που όχι μόνο δημιουργούν αρκετές δυνατότητες για μελλοντικές εργασίες αλλά και διατηρούν την αλληλοεπίδραση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων και απόψεων της ψυχικής δραστηριότητας.
Η νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη στην προσωπική σφαίρα του παιδιού, η διαμόρφωση εμπειρίας στους τρόπους συσχέτισης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, βρίσκεται σε συνήχηση με την μακροχρόνια επεξεργασία στο σωματικό επίπεδο και πραγματώνεται στα επόμενα σταδία της εργασίας.
Στην σύγχρονη εκδοχή του το ΨΥΚΟΡ πρακτικά δεν χαρακτηρίζεται από περιορισμούς στην εφαρμογή του.
Οι βασικές αρχές και μέθοδοι του ΨΥΚΟΡ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εργασία με τα παιδιά που διακρίνονται από φυσιολογική ανάπτυξη ή από παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Μπορούν να εφαρμοστούν εξολοκλήρου σε διορθωτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις με αποτελεσματικό τρόπο. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι μπορούν να συμπληρώσουν την εργασία ψυχολόγου οποιασδήποτε κατεύθυνσης, βοηθούν τα άτομα που δουλεύουν σε κέντρα αποκατάστασης και επίσης τους παιδαγωγούς.
Το ΨΥΚΟΡ ταιριάζει επίσης στους ενήλικες που βρίσκονται σε θεραπεία.
Το ΨΥΚΟΡ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύστημα που διορθώνει την κίνηση του ατόμου παρόλο που μπορεί μέσω αυτού να επέλθουν σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δομής.
Το σύστημα είναι ποικιλόμορφο, ευρύτατο και με ένα βαθμό δυσκολίας αρκετά σημαντικό.
Η διαδικασία από μόνη της είναι ζωντανή, μεταβαλλόμενη βάσει συνθηκών, η ουσία του συστήματος είναι η μορφοποίηση και η ανάδειξη του καινούργιου που είναι συγχρόνως και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σύστημα της αλλαγής και της αναδιοργάνωσης
Σε παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα στην ομιλία (μερικά δεν μιλάνε) εμφανίζεται και αναπτύσσεται η ομιλία.
Σε παιδιά και σε ενήλικες που παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό συναισθηματικής άμυνας και αποδιοργάνωσης, ή σε περιπτώσεις που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, εμφανίζεται και μετασχηματίζεται η αισθαντικότητα από διαφορετικά κανάλια.
Επιλύονται ερωτήματα που σχετίζονται με ιδιαίτερα συναισθηματικά θέματα.
Αντιμετωπίζονται προβλήματα μάθησης, επικοινωνίας και κοινωνικής προσαρμογής και ένταξης.
Οι θεραπευμένοι επανακτούν το σώμα τους, επέρχεται στην ζωή τους μια αλλαγή που αφορά την ποιότητα της επαφής τους με τους άλλους και γενικότερα στο πως βιώνουν τον εαυτό τους στον κόσμο.

Σε ποιούς απευθύνεται:
ψυχολόγους, νευρολόγους, αυτούς που ασχολούνται με την ψυχική και σωματική αποκατάσταση, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές.
Σε αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν το πρόγραμμα καθώς και την συγγραφέα-συντονίστρια,
να θέσουν ερωτήσεις και να πάρουν απαντήσεις. Να δοκιμάσουν προσωπικά κινητικές ασκήσεις και εξειδικευμένες σωματικές τεχνικές.

Τι θα λάβει χώρα:
Πρώτο μέρος

Τι είναι το ΨΥΚΟΡ
Η ιδιαιτερότητα και η διαφοροποίηση
Γιατί ειδικά το ΨΥΚΟΡ
Σύντομη αναφορά στην μεθοδολογία και στην τεχνική

Δεύτερο μέρος
Πρακτική, για αυτό το λόγο εφοδιαστείτε με άνετα ρούχα. Σε αυτή την ενότητα εμπεριέχεται η σωματική πρακτική, η γνωριμία μέσω των ασκήσεων με τα τρία επίπεδα του διορθωτικού αναπτυξιακού προγράμματος.
Επιπρόσθετα στο σεμινάριο θα γίνει προβολή οπτικοακουστικού υλικού και παράθεση ποικίλων στοιχείων που παρουσιάζουν την δυναμική της διορθωτικής διαδικασίας.
Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε παιδιά στο αρχικό στάδιο της διορθωτικής εργασίας και πώς αυτά εξελίχτηκαν μέσα στην διαδικασία και μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος που είχαν ενταχτεί.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Σαφράνοβα Ελένα.
Νευροψυχολόγος, Κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια.
Πτυχιούχος παθοψυχολογίας της σχολής ψυχολογίας του Lomonosov
Μόσχας.
Εγκεκριμένο μέλος της ΕΑΒΡ(European Association for Body Psychotherapy).
Συγγραφέας – εκπονήτρια των συστημάτων ψυχοκινητικής διόρθωσης ΨΥΚΟΡ , νευροψυχολογικής φύσης και σωματικά προσανατολισμένων μεθόδων διάγνωσης και διόρθωσης της ψυχικής ανάπτυξης κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Διορθωτικό-αναπτυξιακό προγραμμά ομαδικής και ατομικής εργασίας με παιδιά που έχουν προβλήματα ανάπτυξης και που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες κοινωνικής και μαθησιακής προσαρμογής καθώς επίσης και με παιδιά όπως και με ενήλικες που έχουν σωματικές δυσκολίες. Συντονίστρια παιδικών τμημάτων και ενηλίκων ομάδων για τους γονείς.
Συντονίστρια εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω στο σύστημα του ΨΥΚΟΡ.
Εκπαιδεύτηκε στο τομέα της σωματικά προσανατολισμένης ψυχοθεραπείας στο διεθνές ινστιτούτο του Bodydynamic της Δανίας και στο διεθνές ινστιτούτο Βιοσύνθεσης της Ελβετίας.
Diploma Biosynthesis-somatic and depth psychology oriented psychotherapy.
Βοηθός του εκπαιδευτικού προγράμματος της Βιοσύνθεσης στην Μόσχα από το 2019.
Επαγγελματική πρακτική εξάσκηση πάνω στην συγγραφική μέθοδο 23 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να απευθυνθείτε στα παρακάτω email και τηλέφωνα: info@biosynthesis.gr, biosynth2@gmail.com, 210-6836485( Δευτέρα και Παρασκεύη 10:00-16:00)
ΚΟΣΤΟΣ
200 ευρώ

Φόρτωση χάρτη...