Διεθνές Ίδρυμα Βιοσύνθεσης (IFB)

Το Διεθνές Ίδρυμα Βιοσύνθεσης (IFB), εδρεύει στην Ελβετία και ιδρύθηκε από τον David Boadella. Είναι μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ψυχοθεραπείας (World Council for Psychotherapy - WCP) και είναι αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy - EAP).

Το IFB αποτελείται από το Διεθνές Ινστιτούτο Βιοσύνθεσης ( International Institute for Biosynthesis - IIBS), την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοσύνθεσης (European Association for Biosynthesis - EABS), την Υπεραντλατική Ένωση Βιοσύνθεσης (Overseas Association for Biosynthesis - OABS) και τις Εθνικές Επαγγελματικές Ενώσεις Βιοσύνθεσης (National Professional Associations for Biosynthesis).

Οι εκπαιδευόμενοι του Ελληνικού Κέντρου Βιοσύνθεσης με την εγραφή τους στο πρόγραμμα γίνονται αυτόματα μέλη του IFB. Οι απόφοιτοι του Ελληνικού Κέντρου Βιοσύνθεσης για να διατηρήσουν το δικαίωμα τους να χρησιμοποιούν το logo της Βιοσύνθεσης και τον τίτλο θεραπευτής ή ψυχοθεραπευτής της Βιοσύνθεσης πρέπει να είναι μέλη του IFB και να παρακολουθούν την ετήσια εποπτεία του IFB  στο Ελληνικό Κέντρο Βιοσύνθεσης.

Εθνικά Ινστιτούτα Βιοσύνθεσης που λειτουργούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Ιδρύματος  Βιοσύνθεσης (IFB)

Institutes for Advanced Trainings and Advanced Training programs

German Advanced training program for Biosynthesis

Through Biosynthesis as a registered trademark in all these countries and the creation of the International Foundation for Biosynthesis IFB that administers the quality management of the guarantee mark “Biosynthesis” and takes care of the worldwide coordination of congruent training standars, a title protection is ensured.