Βιοσύνθεση & Παιδιά

Το ΕΚΒ διοργανώνει νέο εκπαιδευτικό κύκλο ειδίκευσης στη σωματική ψυχοθεραπεία για παιδιά.

Η εφαργογή της μεθόδου της Βιοσύνθεσης στα παιδιά συμβάλλει αποτελεσματικά, μέσω της αύξησης της σωματικής επίγνωσης, στην αυτορρύθμιση του νευρικού τους συστήματος και στην διόρθωση δυσλειτουργικών προτύπων σχέσεων και συμπεριφοράς.

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Προς το παρόν δεν υπάρχουν σεμινάρια

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Νευροψυχολογία και Βιοσύνθεση

10/06/2017 – 11/06/2017 @ 10:00 πμ – 5:00 μμ –

Το εργαστήριο αυτό αφορά όχι μόνο θεραπευτές της Βιοσύνθεσης αλλά και άλλων σωματικών ψυχοθεραπευτικών μεθόδων κι ιδιαίτερα όλους όσους εργάζονται με ή φροντίζουν παιδιά, καθώς και γονείς που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν υγιή προσωπικότητα. Η εισηγήτρια Μαρίνα Ευλαμπίεβα είναι κλινική ψυχολόγος, νευροψυχολόγος, με ειδίκευση στη σωματική ψυχοθεραπεία κι ιδιαίτερα στο πεδίο της νευρο – ψυχοσωματικής ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες

Θεωρία Δεσμού

07/04/2017 – 09/04/2017 @ 6:00 μμ – 4:00 μμ –

Θεωρητική και Βιωματική Διερεύνηση της Θεωρίας Δεσμού, της Πρώιμης Ψυχοσωματικής Ανάπτυξης και των Κινητικών Πεδίων της Βιοσύνθεσης.
Στο σεμινάριο αυτό, με όχημα τα Κινητικά Πεδία της Βιοσύνθεσης θα διερευνηθεί πώς αναπτύσσεται και οργανώνεται η κίνηση του βρέφους σε συνάρτηση με το δεσμό που δημιουργείται με το φροντιστή του, πώς αναπτύσσονται οι κινητικές άμυνες και πώς ρυθμίζεται η συγκινησιακή φόρτισή του.

Περισσότερες πληροφορίες